Bơm chìm nước thải DP Grundfos

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng:

Mô tả ngắn:

Bơm chìm nước thải DP Grundfos

Cột áp max: 25.05 m

Lưu lượng max: 164.4 m³/h

Bơm chìm nước thải DP Grundfos Cột áp max: 25.05 m Lưu lượng max: 164.4 m³/h

Bơm chìm nước thải DP Grundfos

Máy bơm thoát nước. Công suất từ 0.75-22kW. Các bộ phận chính của máy bơm được làm bằng gang

Ứng dụng trong xử lý nước thải

Loại  máy bơm nước thải chìm

Nhiệt độ chất lỏng: 273 .. 313 K

 

Download các thông tin hữu ích về bơm chìm nước thải DP

 

Brochures Brochure Sản Phẩm - Brochure sản phẩm bơm Grundfos - A Wide Range (English) (Product brochure)
  Grundfos cho mảng tòa nhà - Sổ tay bơm Grundfos trong tòa nhà - GRUNDFOS BUILDING SERVICES (Handbook)
  Brochure sản phẩm dòng DP và EF, bơm nước thải o.6 - 2.6 kw - GRUNDFOS DP and EF ranges, wastewater pumps 0.6 – 2.6 kW (Product brochure)
  Brochure sản phẩm bơm nước thải Grundfos - Brochure sản phẩm bơm nước thải Grundfos - GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)
  Brochure sản phẩm, giải pháp tối ưu cho nước - OPTIMISED WATER SOLUTIONS (Product brochure)
  Quy trình kỹ thuật - Process Driven Engineering (Leaflet)
  Brochure sản phẩm SEG, DP, EF, AND SL (AUTO adapt ranges) (Product brochure)
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành (Installation & Operating Instructions) Hướng dẫn lắp đặt và vận hành DP 10, 0.9 - 2.6 kW-EF 30, 0.6 - 1.5 kW (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  Hướng dẫn lắp đặt và vận hành DP 10, 0.9 - 2.6 kW-EF 30, 0.6 - 1.5 kW
  Hướng dẫn lắp đặt và vận hành DP and EF AUTOADAPT (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  Hướng dẫn lắp đặt và vận hành DP and EF AUTOADAPT
  Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và hướng dẫn an toàn cho DP10-EF30 and SL1.50-SLV.65 (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Safety instructions) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  Hướng dẫn an toàn và những thông tin quan trọng khác cho DP10-EF30 and SL1.50-SLV.65 (Hướng dẫn an toàn và những thông tin quan trọng khác - Safety instructions and other important information)
  Hướng dẫn an toàn và những thông tin quan trọng khác cho DP10-EF30 and SL1.50-SLV.65 AutoAdapt (Hướng dẫn an toàn và những thông tin quan trọng khác - Safety instructions and other important information)
  Hướng dẫn an toàn DP10-EF30 and SL1.50-SLV.65 AutoAdapt (Safety instructions) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  Hướng dẫn lắp đặt và vận hành SEG, DP, EF, SL1-SLV AUTOADAPT fuse box, type ADC (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  SEG, DP, EF, SL1-SLV AUTOADAPT fuse box, type ADC
Phụ kiện bảo hành bảo trì (Service) Catalogue cho bộ phụ kiện DP, EF (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  Catalogue cho bộ phụ kiện DP, EF AUTOADAPT (Recommended spare parts) Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  DP, EF AUTOADAPT (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  Hướng dẫn lắp đặt phụ kiện - Fitting instruction - guide rail bracket (Hướng dẫn bảo trì - Service kit instruction)
Data booklets DP, EF, SL1, SLV standard and AUTOADAPT pumps (0.6 to 2.6 kW) (Data booklet)