Bơm chìm nước thải DWK Grundfos

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng:

Mô tả ngắn:

Bơm chìm nước thải DWK Grundfos

Cột áp max: 88.72 m

Lưu lượng max: 431 m³/h

Bơm chìm nước thải DWK Grundfos Cột áp max: 88.72 m Lưu lượng max: 431 m³/h

Bơm chìm nước thải DWK Grundfos

Bơm khử nước. Công suất từ 0.75 - 90 kW. Các bộ phận chính của máy bơm được làm bằng gang. Cánh chrome cao và lọc bằng inox như một lựa chọn

Ứng dụng trong xử lý nước thải
Loại máy bơm nước thải chìm
Nhiệt độ chất lỏng: 273 .. 313 K

Download các thông tin hữu ích về bơm chìm nước thải DWK

Brochures Brochure sản phẩm bơm Grundfos Brochure sản phẩm bơm Grundfos - A Wide Range (English) (Product brochure)
  Brochure sản phẩm bơm DWK GRUNDFOS DWK RANGE (Product brochure)
  Brochure sản phẩm bơm Grundfos cho khai thác mỏ - Brochure bơm Grundfos cho khai thác mỏ - GRUNDFOS PUMPS FOR MINING (Product brochure)
  Brochure sản phẩm cho bơm cấp thoát nước và kiểm soát ngập lụt - Bơm cấp thoát nước và kiểm soát ngập lũ Grundfos - GRUNDFOS WATER UTILITY (Flood Control) (Product brochure)
  Brochure sản phẩm, giải pháp tối ưu cho nước - OPTIMISED WATER SOLUTIONS (Product brochure)
  Hướng dẫn kỹ thuật - Hướng dẫn kỹ thuật - Process Driven Engineering (Leaflet)
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành (Installation & Operating Instructions) Hướng dẫn lắp đặt và vận hành bơm DWK (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  Hướng dẫn lắp đặt và vận hành bơm DWK (Đa ngôn ngữ - Multi language) GB - ZH
  Hướng dẫn lắp đặt và vận hành bơm DWK1
  Hướng dẫn lắp đặt và vận hành bơm DWK2
Phụ kiện bảo hành bảo trì (Service) Hướng dẫn bảo trì bơm DWK 0.75 - 90 kW, DPK 0.75 - 22 kW (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instructions)
  Catalogue phụ kiện bơm DWK, DPK (Recommended spare parts) (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  Catalogue phụ kiện DWK, DPK (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
Data booklets (Tài liệu) Bơm DWK and DPK pumps (0.75 to 90 kW) (Data booklet)