Bơm chìm nước thải SE - SL Grundfos

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng:

Mô tả ngắn:

Bơm chìm nước thải SE - SL Grundfos

Cột áp max: 71.29 m

Lưu lượng max: 850 m³/h

Bơm chìm nước thải SE - SL Grundfos Cột áp max: 71.29 m Lưu lượng max: 850 m³/h

Bơm chìm nước thải SE - SL Grundfos

Bơm chìm Grundfos SE / SL là máy bơm nước thải (9-30 kW) được trang bị với một trong hai S-tube® hoặc SuperVortex (SLV). Chất rắn thông qua bơm 75-160 mm tùy thuộc vào kích thước.

Ứng dụng trong xử lý nước thải
Loại máy bơm chìm nước thải

Nhiệt độ chất lỏng: 273 .. 313 K

Download các thông tin hữu ích về bơm chìm nước thải SE - SL

Brochures GRUNDFOS SE & SL ranges, 0.9 - 30 kW (Product brochure)
  Cánh S-Tube - GRUNDFOS S-TUBE IMPELLER (Product brochure)
  Bơm cấp thoát nước và kiểm soát ngập lũ Grundfos - GRUNDFOS WATER UTILITY (Flood Control) (Product brochure)
  Brochure sản phẩm bơm nước thải Grundfos - Grundfos Whitepaper, wastewater pumps (Product brochure)
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành (Installation & Operating Instructions) SE, SL, 9-30 kW (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  SE, SL, 9-30 kW
Phụ kiện bảo hành bảo trì (Service) SE, SL - 9 to 30 kW (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  SE, SL 9-30 kW (Recommended spare parts) (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  SE-SL 9-30 kW (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instruction)
Data booklets (Tài liệu) SE-SL pumps, 9-30 kW