Bơm chìm nước thải SEG Grundfos

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng:

Mô tả ngắn:

Bơm chìm nước thải SEG Grundfos

Cột áp max: 45.87 m

Lưu lượng max: 19 m³/h

Bơm chìm nước thải SEG Grundfos Cột áp max: 45.87 m Lưu lượng max: 19 m³/h

Bơm chìm nước thải SEG Grundfos

Bơm chìm Grundfos SEG là máy bơm nước thải cánh cắt (0,9-4 kW) được trang bị với một hệ thống cắt với bằng sáng chế thiết kế để cắt các loại rác thải.


Ứng dụng trong xử lý nước thải công nghiệp
Loại máy bơm chìm nước thải

Nhiệt độ chất lỏng: 273 .. 313 K

Download các thông tin hữu ích về bơm chìm nước thải SEG

Brochures Brochure sản phẩm bơm Grundfos - A Wide Range (English) (Product brochure)
  Sổ tay bơm Grundfos trong tòa nhà - GRUNDFOS BUILDING SERVICES (Handbook)
  GRUNDFOS CASE STORY, DUBLIN, IRELAND (Product brochure)
  Brochure bơm Grundfost trong giải pháp công nghiệp - Grundfos Industrial Solutions - Marine (Product brochure)
  GRUNDFOS SEG AUTOADAPT (Product brochure)
  GRUNDFOS SEG RANGE, Grinder pumps 0.9 - 4 kW (Product brochure)
  GRUNDFOS SEG SUBMERSIBLE GRINDER PUMPS (Product brochure)
  Brochure sản phẩm bơm nước thải Grundfos - GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)
  Sổ tay bơm công nghiệp Grundfos - Industrial Pump Handbook (Handbook)
  Giữ Pinkpop xanh và sạch - Keeping Pinkpop green and clean
  Brochure sản phẩm, giải pháp tối ưu cho nước - OPTIMISED WATER SOLUTIONS (Product brochure)
  SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành (Installation & Operating Instructions) SEG (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  SEG AUTOADAPT (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operation instructions)
  SEG AUTOADAPT
  SEG, DP, EF, SL1-SLV AUTOADAPT fuse box, type ADC (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  SEG, DP, EF, SL1-SLV AUTOADAPT fuse box, type ADC
  SEG
Phụ kiện bảo hành bảo trì (Service) Hướng dẫn lắp đặt phụ kiện - Fitting instruction - guide rail bracket (Hướng dẫn bảo trì - Service kit instruction)
  SEG (Recommended spare parts) (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  SEG (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  SEG AUTOADAPT (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instruction)
  SEG Autoadapt (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
Data booklets (Tài liệu) SEG and SEG AUTOADAPT (0.9 to 4.0 kW) (Data booklet)