Bơm chìm nước thải UNILIFT

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng:

Mô tả ngắn:

Bơm chìm nước thải UNILIFT

Cột áp max:

Lưu lượng max:

Bơm chìm nước thải Unilift Dãy công suất: 1.5 kw Ứng dụng: Nước thải - bùn loãng Lắp đặt: lắp đặt chìm

Bơm chìm nước thải Unilift được ứng dụng chủ yếu vào các lĩnh vực dân dụng, tiêu thoát nước quy mô nhỏ, tiêu thoát nước các hầm chứa thiết bị, thoát nước thải sinh hoạt, thoát nước mưa...

Download các thông tin hữu ích về bơm chìm nước thải Unilift

Brochures Brochure sản phẩm bơm Grundfos - A Wide Range (English) (Product brochure)
  Sổ tay bơm Grundfos trong tòa nhà - GRUNDFOS BUILDING SERVICES (Handbook)
  Brochure sản phẩm bơm nước thải Grundfos - GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)
  UNILIFT CC-KP RANGE (Product brochure)
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành (Installation & Operating Instructions) Unilift AP, APB, KP (Hướng dẫn an toàn và những thông tin quan trọng khác - Safety instructions and other important information)
  Unilift KP 150, KP 250, KP 350
Phụ kiện bảo hành bảo trì (Service) Unilift AP, Unilift CC, Unilift KP (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  Unilift KP 150, KP 250, KP 350 (Hướng dẫn bảo trì - Service kit instruction)
Data booklets (Tài liệu) Unilift CC, KP, AP and KPC