Bơm định lượng DMX Grundfos

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng:

Mô tả ngắn:

Bơm định lượng DMX Grundfos

Cột áp max: 10 bar

Lưu lượng max: 4000 l/h

Bơm định lượng DMX Grundfos Cột áp max: 10 bar Lưu lượng max: 4000 l/h

Bơm định lượng DMX Grundfos

Bơm định lượng kỹ thuật số DMX với động cơ bên ngoài.


Ứng dụng định lượng và khử trùng

Download các thông tin hữu ích về bơm định lượng DMX Grundfos:

Brochures Brochure sản phẩm bơm Grundfos - A Wide Range (English) (Product brochure)
  Bơm định lượng màng cơ khí DMX - DMX mechanical diaphragm dosing pumps (Leaflet)
  Bơm định lượng DMX-DMH với tần số chuyển đổi - Dosing Pumps DMX-DMH with Frequency Converter
  Bơm định lượng, đo lường, điều khiển, và các hệ thống khử trùng (Brochure sản phẩm) - Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)
  DTS Trạm định lượng - Dosing Tank Station
  Brochure bơm Grundfos cho khai thác mỏ - GRUNDFOS PUMPS FOR MINING (Product brochure)
  Sổ tay bơm công nghiệp Grundfos - Industrial Pump Handbook (Handbook)
  Brochure sản phẩm, giải pháp tối ưu cho nước - OPTIMISED WATER SOLUTIONS (Product brochure)
  Hướng dẫn kỹ thuật - Process Driven Engineering (Leaflet)
  PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)
  Bơm inox - STAINLESS STEEL PUMPS, Upgrade your industrial applications (Product brochure)
  Dự án xử lý nước bền vững - SUSTAINABLE WATER TREATMENT PROJECTS
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành (Installation & Operating Instructions) (ATEX) DMH 25x, DMH 28x, DMX 226 (until end of 2013)
  Bộ điều khiển AR (Lắp đặt và hướng dẫn vận hành) - AR control unit (Installation and operating instruction) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  Bộ điều khiển AR (Lắp đặt và hướng dẫn vận hành) - AR control unit (Installation and operating instruction)
  ATEX-approved pumps (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions, from week 01-2014) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  ATEX-approved pumps (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions, from week 01-2014)
  DMX 221 (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  DMX 221 (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  DMX 221 (Safety instructions) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  DMX 221 (Safety instructions)
  DMX 226 (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  DMX 226 (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  DMX 227 (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  DMX 227 (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  DMX, DMH with VFD (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  DMX, DMH with VFD
  DSS dosing skid station (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  DSS dosing skid station
  DTS (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions, valid from 2013) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  DTS (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions, valid from 2013)
  DTS 502 (valid until 2013)
  Electronics Diaphragm Breakage Sensor 334-22 - 334-23 for DMX Pumps
  Modbus cho định lượng kỹ thuật số thông minh - Modbus for Kỹ thuật số thông minh - SMART Digital Dosing
  PROFIBUS và  PROFINET cho định lượng kỹ thuật số - PROFIBUS and PROFINET for Digital Dosing
Phụ kiện bảo hành bảo trì (Service) Bộ điều khiển AR, Trao đổi các bảng mạch - AR control unit, Exchange of circuit board (Hướng dẫn bảo trì - Service kit instruction)
  Định lượng và khử trùng - Dosing & Disinfection (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - Oct. 2016)
Data booklets (Tài liệu) DMX Mechanical dosing pumps 50 Hz (Data booklet)
  DTS Trạm định lượng - Dosing Tank Stations
  Hướng dẫn kiểm soát - GRUNDFOS CONTROL GUIDE (Data booklet)
  Phụ kiện bơm - Pump accessories
Certificates Giấy chứng nhận kiểm tra - Type examination certificate ATEX DMX-DMH (from week 01-2014) (Certificate)
  Giấy chứng nhận kiểm tra - Type examination certificate ATEX DMX-DMH (until end of 2013) (Certificate)