Bơm giếng khoan SQ Grundfos

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng:

Mô tả ngắn:

Bơm giếng khoan SQ Grundfos

Cột áp max: 229.6 m

Lưu lượng max: 1.7 m³/h

Bơm giếng khoan SQ Grundfos Cột áp max: 229.6 m Lưu lượng max: 1.7 m³/h