Bơm hướng trục KPL Grundfos

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng:

Mô tả ngắn:

Bơm hướng trục KPL Grundfos

Cột áp max:

Lưu lượng max:

Bơm hướng trục KPL Grundfos Ứng dụng trong xử lý nước thải

Bơm hướng trục KPL Grundfos

Bơm hướng trục KPL với cánh bơm được thiết kế cho dòng chảy cao tại cột áp thấp.


Ứng dụng trong xử lý nước thải

Download các thông tin hữu ích về bơm hướng trục KPL

Brochures Brochure sản phẩm bơm Grundfos - A Wide Range (English) (Product brochure)
  DESIGNING FLOOD PUMPING STATIONS (Product brochure)
  Bơm cấp thoát nước và kiểm soát ngập lũ Grundfos - GRUNDFOS WATER UTILITY (Flood Control) (Product brochure)
  Brochure giải pháp bơm cấp thoát nước Grundfos - GRUNDFOS WATER UTILITY (OPTIMISED DESIGN OF STORMWATER TANKS) (Product brochure)
  KPL and KWM (11-700 kW) (Product brochure)
  Brochure sản phẩm, giải pháp tối ưu cho nước - OPTIMISED WATER SOLUTIONS (Product brochure)
  Hướng dẫn kỹ thuật - Process Driven Engineering (Leaflet)
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành (Installation & Operating Instructions) KPL and KWM (11-700 kW, 50 Hz) (11-800 kW, 60 Hz) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  KPL, KWM, (GB-FIN version) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
Phụ kiện bảo hành bảo trì (Service) KPL, KWM (Recommended spare parts) (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  KPL, KWM (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instruction)
  KPL, KWM (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  Oil service kit (KPL.700-1400, KWM 700-1400)
Data booklets (Tài liệu) KPL and KWM (11-700 kW)