Bơm inline TP Grundfos

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng: 0

Mô tả ngắn:

Bơm inline TP Grundfos

Cột áp max: 139.5 m

Lưu lượng max: 4370 m³/h

Bơm inline TP Grundfos Cột áp max: 139.5 m Lưu lượng max: 4370 m³/h

Bơm inline TP Grundfos

Bơm inline TP là bơm ly tâm một tầng cánh với trục phớt cơ khí, dạng close-coupled, bơm và động cơ là 02 khối riêng biệt


Ứng dụng trong sưởi, điều hòa không khí, tăng áp, ứng dụng công nghiệp

Nhiệt độ chất lỏng: -40 .. 150 °C

Download các thông tin hữu ích về bơm Inline TP Grundfos:

Brochures Brochure sản phẩm bơm Grundfos - A Wide Range (English) (Product brochure)
  Bơm ứng dụng trong nước giải khát - Beverage application pumps - Refresh your business with Grundfos (Product brochure)
  Bơm trong thực phẩm - Food application pumps - Nourish your business with Grundfos (Product brochure)
  Sổ tay bơm Grundfos trong tòa nhà - GRUNDFOS BUILDING SERVICES (Handbook)
  Brochure bơm Grundfost trong giải pháp công nghiệp - Grundfos Industrial Solutions - Marine (Product brochure)
  Sổ tay bơm công nghiệp Grundfos - Industrial Pump Handbook (Handbook)
  Sổ tay phớt cơ khí bơm - Mechanical shaft seals for pumps (Handbook)
  Brochure sản phẩm, giải pháp tối ưu cho nước - OPTIMISED WATER SOLUTIONS (Product brochure)
  Hướng dẫn kỹ thuật - Process Driven Engineering (Leaflet)
  Máy bơm trong etanol sinh học và diesel sinh học - PUMPS FOR BIOETHANOL AND BIODIESEL (Product brochure)
  TP, TPE (25 BAR RANGE) (Product brochure)
  TP-TPE (Product brochure)
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành (Installation & Operating Instructions) NB, NBG, TP, TPD - ATEX-approved pumps (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  NB, NBG, TP, TPD - ATEX-approved pumps
  TP (Series 400) (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  TP (Series 400)
  TP, TPD (GB, ZH version) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  TP, TPD (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  TP, TPD (Hướng dẫn an toàn và những thông tin quan trọng khác - Safety instructions and other important information)
  TP, TPD (Safety instructions) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  TP, TPD
Phụ kiện bảo hành bảo trì (Service) TP series 100 & 200 (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instructions)
  TP Series 400 (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instructions)
  TP(D) Series 100, UMT(D), UPT(D) (Hướng dẫn bảo trì - Service kit instruction)
  TP, TPD, TPE, TPED Series 300 (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instructions)
  TP, TPE, TPD, TPED (Recommended spare parts) (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  TP, TPE, TPD, TPED (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
Data booklets (Tài liệu) TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D - in-line circulator pumps (Data booklet)