Bơm inline TPE Grundfos

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng: 0

Mô tả ngắn:

Bơm inline TPE Grundfos

Cột áp max: 108.6 m

Lưu lượng max: 597 m³/h

Bơm inline TP Grundfos Cột áp max: 108.6 m Lưu lượng max: 597 m³/h

Bơm inline TPE Grundfos

Bơm inline TPE với bộ chuyển đổi tần số tích hợp vào động cơ


Ứng dụng trong sưởi, điều hòa không khí, tăng áp, ứng dụng công nghiệp

Nhiệt độ chất lỏng: -40 .. 140 °C

Download các thông tin hữu ích về bơm Inline TPE Grundfos:

TPE Series 1000, TPE2
Brochures Brochure sản phẩm bơm Grundfos - A Wide Range (English) (Product brochure)
  Brochure sản phẩm bơm Grundfos E - E-solutions with Grundfos E-pumps (Product brochure)
  Sổ tay bơm Grundfos trong tòa nhà - GRUNDFOS BUILDING SERVICES (Handbook)
  Động cơ Grundfos MGE - GRUNDFOS MGE MOTORS (0.25 - 22 kW) (Product brochure)
  Sổ tay phớt cơ khí bơm - Mechanical shaft seals for pumps (Handbook)
  THE NEW TPE2 AND TPE3 (Product brochure)
  TPE, NBE, NKE (Product brochure)
  TPE3 (Product brochure)
  TP-TPE (Product brochure)
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành (Installation & Operating Instructions) TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE - TPE, TPED Series 2000 (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Safety instructions)
  TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE - TPE, TPED Series 2000 (Hướng dẫn an toàn và những thông tin quan trọng khác - Safety instructions and other important information)
  TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE (Below 3 kW) (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE (From 3.0 kW, 2-Pole and from 1.5 kW, 4-Pole)
  TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE, (From 3.0 kW, 2-Pole and from 1.5 kW, 4-Pole) (Đa ngôn ngữ - Multi language) (I-O)
  TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE, TPE, TPED Series 2000 - below 15 kW, 2-pole and 11 kW, 4-pole
  TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE, TPE, TPED Series 2000 (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Safety instructions)
  TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE, TPE, TPED Series 2000 (Hướng dẫn an toàn và những thông tin quan trọng khác - Safety instructions and other important information)
  TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE
  TPE2 (D), TPE3 (D) (Hướng dẫn an toàn và những thông tin quan trọng khác - Safety instructions and other important information)
  TPE2 (D), TPE3 (D) (Safety instructions) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  TPE2 (D), TPE3 (D)
Phụ kiện bảo hành bảo trì (Service) E-Pumps (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instruction)
  TP series 100 & 200 (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instructions)
  TP, TPD, TPE, TPED Series 300 (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instructions)
  TP, TPE, TPD, TPED (Recommended spare parts) (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  TP, TPE, TPD, TPED (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  TPE2 D, TPE3 D (Two way flap) (Hướng dẫn bảo trì - Hướng dẫn bảo trì - Service kit instructions)
  TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D (Cánh bơm, vòng cổ, phớt và trục phớt - Impeller, neck ring, shaft, shaft seal)
  TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D (Recommended spare parts) (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D (Recommended spare parts)
  TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D
Data booklets (Tài liệu) Hướng dẫn kiểm soát - GRUNDFOS CONTROL GUIDE (Data booklet)
  Grundfos E-pumps (Data booklet)
  TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D - in-line circulator pumps (Data booklet)
TPE Series 2000, TPE3
Brochures Brochure sản phẩm bơm Grundfos - A Wide Range (English) (Product brochure)
  Brochure sản phẩm bơm Grundfos E - E-solutions with Grundfos E-pumps (Product brochure)
  Động cơ Grundfos MGE - GRUNDFOS MGE MOTORS (0.25 - 22 kW) (Product brochure)
  Sổ tay phớt cơ khí bơm - Mechanical shaft seals for pumps (Handbook)
  THE NEW TPE2 AND TPE3 (Product brochure)
  TPE, NBE, NKE (Product brochure)
  TPE3 (Product brochure)
  TP-TPE (Product brochure)
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành (Installation & Operating Instructions) TPE, TPED Series 2000 - From 3.0 kW, 2-Pole and from 1.5 kW, 4-Pole (Đa ngôn ngữ - Multi language) (installation and operating instruc
  TPE, TPED Series 2000 - From 3.0 kW, 2-Pole and from 1.5 kW, 4-Pole
  TPE, TPED Series 2000 (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  TPE, TPED Series 2000 (Hướng dẫn an toàn và những thông tin quan trọng khác - Safety instructions and other important information)
  TPE, TPED Series 2000 (Safety instructions) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  TPE, TPED Series 2000, (Below 3 kW) (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  TPE, TPED Series 2000
  TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE, TPE, TPED Series 2000 - below 15 kW, 2-pole and 11 kW, 4-pole (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE, TPE, TPED Series 2000 - below 15 kW, 2-pole and 11 kW, 4-pole
  TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE, TPE, TPED Series 2000 (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Safety instructions)
  TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE, TPE, TPED Series 2000 (Hướng dẫn an toàn và những thông tin quan trọng khác - Safety instructions and other important information)
  TPE2 (D), TPE3 (D) (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  TPE2 (D), TPE3 (D) (Hướng dẫn an toàn và những thông tin quan trọng khác - Safety instructions and other important information)
  TPE2 (D), TPE3 (D) (Safety instructions) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  TPE2 (D), TPE3 (D)
Phụ kiện bảo hành bảo trì (Service) E-Pumps (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instruction)
  TP series 100 & 200 (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instructions)
  TP, TPD, TPE, TPED Series 300 (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instructions)
  TP, TPE, TPD, TPED (Recommended spare parts) (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  TP, TPE, TPD, TPED (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  TPE2 D, TPE3 D (Two way flap) (Hướng dẫn bảo trì - Hướng dẫn bảo trì - Service kit instructions)
  TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D (Cánh bơm, vòng cổ, phớt và trục phớt - Impeller, neck ring, shaft, shaft seal)
  TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D (Recommended spare parts) (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D (Recommended spare parts)
  TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D
  TPE3, TPE3 D (Sensor)
Data booklets (Tài liệu) Hướng dẫn kiểm soát - GRUNDFOS CONTROL GUIDE (Data booklet)
  Grundfos E-pumps (Data booklet)
  Bơm inline tuần hoàn TP, TPD, TPE, TPED, TPE2, TPE2 D, TPE3, TPE3 D - in-line circulator pumps (Data booklet)

Công ty TNHH Kỹ Thuật 3S là đại lý ủy quyền của tập đoàn Grundfos, phân phối chính thức các loại máy bơm Grundfos tại Việt Nam. Cần tư vấn về kỹ thuật hay cần thêm thông tin về máy bơm Grundfos , Quý Khách vui lòng liên hệ công ty 3S để được tư vấn miễn phí

 Chứng nhận máy bơm Grundfos và đại lý phân phối của công ty Grundfos.

MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Công ty TNHH Kỹ Thuật 3S  - manhde@3stec.net – 0989 054 800
3S COMPANY – CÔNG TY PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC MÁY BƠM GRUNDFOS
52 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Tel: 028-35123379        Fax:028-35123380
 Website: 
www.3stec.net