Bơm tăng áp HYDROMULTI E Grundfos

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng:

Mô tả ngắn:

Bơm tăng áp HYDROMULTI E Grundfos

Cột áp max: 151.9 m

Lưu lượng max: 142 m³/h

Bơm tăng áp HYDROMULTI E Grundfos Cột áp max: 151.9 m Lưu lượng max: 142 m³/h

Bơm tăng áp HYDROMULTI E Grundfos

Bơm tăng áp HYDROMULTI E là hệ bơm tăng áp đạt hiệu quả năng lượng cao, ứng dụng trong việc tăng áp dành cho nước sạch. Hệ thống có sẵn với bộ 2-6 máy bơm kết nối song song, tích hợp bộ điều khiển tiên tiến và tất cả các phụ kiện cần thiết.


Ứng dụng trong tăng áp

Nhiệt độ chất lỏng: 5 .. 60 °C

Download các thông tin hữu ích về bơm tăng áp HYDRO MULTI-E Grundfos:

Brochures Brochure sản phẩm bơm Grundfos - A Wide Range (English) (Product brochure)
  Brochure sản phẩm bơm Grundfos E - E-solutions with Grundfos E-pumps (Product brochure)
  Sổ tay bơm Grundfos trong tòa nhà - GRUNDFOS BUILDING SERVICES (Handbook)
  Động cơ Grundfos MGE - GRUNDFOS MGE MOTORS (0.25 - 22 kW) (Product brochure)
  HYDRO MULTI-E (Product brochure)
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành (Installation & Operating Instructions) Hydro Multi-E ( > 3.0 kW) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  HYDRO MULTI-E ( > 3.0 kW) (Hướng dẫn nhanh - Quick Guide)
  Hydro Multi-E ( > 3.0 kW)
  Hydro Multi-E (2.2 kW) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  Hydro Multi-E (< 2.2 kW)
  Hydro Multi-E, CME (< 2.2 kW) (Hướng dẫn nhanh - Quick Guide)
  Hydro Multi-E, CR(I)E ( < 2.2 kW) (Hướng dẫn nhanh - Quick Guide)
Phụ kiện bảo hành bảo trì (Service) E-Pumps (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instruction)
  Hydro Multi-E (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  Hydro Multi-E
Data booklets (Tài liệu) Hệ thống tăng áp Hydro - Giải pháp bơm theo yêu cầu - Hydro booster systems - Custom-built solutions
  Hydro Multi-E