Bơm trục ngang NBGE Grundfos

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng:

Mô tả ngắn:

Bơm trục ngang NBGE Grundfos

Cột áp max: 97.85 m

Lưu lượng max: 532 m³/h

Bơm trục ngang NBGE Grundfos Cột áp max: 97.85 m Lưu lượng max: 532 m³/h

Bơm trục ngang NBGE Grundfos

NBGE là dòng bơm được ghép trực tiếp (close-coupled pumps) theo tiêu chuẩn ISO 2858 với motor MGE


Ứng dụng trong sưởi, điều hòa không khí, tăng áp, ứng dụng công nghiệp


Nhiệt độ chất lỏng: -25 .. 120 °C

Download các thông tin hữu ích về bơm trục ngang NBGE Grundfos

Brochures Brochure sản phẩm bơm Grundfos - A Wide Range (English) (Product brochure)
  Brochure sản phẩm bơm Grundfos E - E-solutions with Grundfos E-pumps (Product brochure)
  Sổ tay phớt cơ khí bơm - Mechanical shaft seals for pumps (Handbook)
  NB-NBG-NK-NKG(E) RANGES (Product brochures)
  Brochure sản phẩm, giải pháp tối ưu cho nước - OPTIMISED WATER SOLUTIONS (Product brochure)
  Hướng dẫn kỹ thuật - Process Driven Engineering (Leaflet)
  Bơm inox - STAINLESS STEEL PUMPS, Upgrade your industrial applications (Product brochure)
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành (Installation & Operating Instructions) TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE (From 3.0 kW, 2-Pole and from 1.5 kW, 4-Pole)
  TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE -TPE, TPED Series 2000 (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Safety instructions)
  TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE -TPE, TPED Series 2000 (Hướng dẫn an toàn và những thông tin quan trọng khác - Safety instructions and other important information)
  TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE, (From 3.0 kW, 2-Pole and from 1.5 kW, 4-Pole) (Đa ngôn ngữ - Multi language) (I-O)
  TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE, TPE, TPED Series 2000 - below 15 kW, 2-pole and 11 kW, 4-pole
  TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE, TPE, TPED Series 2000 (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Safety instructions)
  TPE, TPED, NKE, NKGE, NBE, NBGE, TPE, TPED Series 2000 (Hướng dẫn an toàn và những thông tin quan trọng khác - Safety instructions and other important information)
Phụ kiện bảo hành bảo trì (Service) E-Pumps (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instruction)
Data booklets (Tài liệu) Hướng dẫn kiểm soát - GRUNDFOS CONTROL GUIDE (Data booklet)
  Grundfos E-pumps (Data booklet)
  NB, NBG, NK, NKG, NBE, NBGE, NKE, NKGE (Bơm sản xuất theo yêu cầu - Custom-built pumps)
  NB, NBG, NK, NKG, NBE, NBGE, NKE, NKGE (Key application data) (Data Sheet)
  NBG, NBGE, NKG, NKGE (Australian)
  NBG, NBGE, NKG, NKGE (Data booklet)