Máy khuấy chìm AMD Grundfos

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng:

Mô tả ngắn:

Máy khuấy chìm AMD Grundfos

Cột áp max:

Lưu lượng max:

Máy khuấy chìm AMD Grundfos Nhiệt độ chất lỏng: 5 .. 40 °C

Máy khuấy chìm AMD Grundfos

Máy khuấy trộn nhanh tốc độ cao với truyền động trực tiếp


Ứng dụng trong xử lý nước thải

Download các thông tin hữu ích về máy khuấy chìm AMD

Brochures Brochure sản phẩm bơm Grundfos - A Wide Range (English) (Product brochure)
  GRUNDFOS AMD, AMG, and AFG ranges (Product brochure)
  Brochure bơm Grundfos cho khai thác mỏ - GRUNDFOS PUMPS FOR MINING (Product brochure)
  Brochure giải pháp bơm cấp thoát nước Grundfos - GRUNDFOS WATER UTILITY (OPTIMISED DESIGN OF STORMWATER TANKS) (Product brochure)
  Brochure sản phẩm, giải pháp tối ưu cho nước - OPTIMISED WATER SOLUTIONS (Product brochure)
  Hướng dẫn kỹ thuật - Process Driven Engineering (Leaflet)
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành (Installation & Operating Instructions) Máy khuấy trộn và điều chỉnh lưu lượng AMD, AMG, AFG Mixers and flowmakers (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  Máy khuấy trộn và điều chỉnh lưu lượng AMD, AMG, AFG Mixers and flowmakers
  AMD, AMG, AFG, SRP Cranes (Correction sheet)
  AMD, AMG, AFG, SRP, SMD, SMG, SFG, SRG, Cranes (Correction sheet)
  Máy khuấy trộn AMD.05-08 Mixer (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  Máy khuấy trộn AMD.05-08 Mixer
  Cần cẩu - Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP, SMD, SMG, SFG and SRG (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  Cần cẩu - Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP, SMD, SMG, SFG and SRG
Phụ kiện bảo hành bảo trì (Service) AMD, AMG, AFG, SRP (Recommended spare parts) (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  AMD.05 - 08 (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instructions)
  AMD.07.18.1410.3 (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instruction)
  Mixers and flowmakers (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
Data booklets (Tài liệu) AMD.05 - 08 (Data sheet)
  Máy khuấy trộn và điều chỉnh lưu lượng - Mixers and Flowmakers, AMD, AMG, AFG