Máy khuấy chìm SMG Grundfos

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng:

Mô tả ngắn:

Máy khuấy chìm SMG Grundfos

Cột áp max:

Lưu lượng max:

Máy khuấy chìm SMG Grundfos Nhiệt độ chất lỏng: 5 .. 40 °C

Máy khuấy chìm SMG Grundfos

Máy khuấy trộn với vận tốc trung bình với truyền động bánh răng hành tinh


Ứng dụng trong xử lý nước thải

Download các thông tin hữu ích về máy khuấy chìm SMG

Brochures Máy khuấy trộn cho cấp thoát nước GRUNDFOS WATER UTILITY, SMD-SMG mixers (Product brochure)
  Hướng dẫn kỹ thuật - Process Driven Engineering (Leaflet)
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành (Installation & Operating Instructions) Cần cẩu AMD, AMG, AFG, SRP, SMD, SMG, SFG, SRG, Cranes (Correction sheet)
  Cần cẩu Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP, SMD, SMG, SFG and SRG (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  Cần cẩu Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP, SMD, SMG, SFG and SRG
  SMD, SMG, SFG (Correction sheet)
  Máy khuấy trộn và điều chỉnh lưu lượng SMD, SMG, SFG, Mixers and flowmakers (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  Máy khuấy trộn và điều chỉnh lưu lượng SMD, SMG, SFG, Mixers and flowmakers
Phụ kiện bảo hành bảo trì (Service) Máy khuấy trộn và điều chỉnh lưu lượng Mixers and flowmakers (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  SMD, SMG, SFG, SRG (Recommended spare parts) (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  SMG
Data booklets (Tài liệu) Máy khuấy trộn và điều chỉnh lưu lượng SMD, SMG and SFG, Mixers and flowmakers