CÁC LOẠI VỎ MÁY BƠM GRUNDFOS
12 TH 04

CÁC LOẠI VỎ MÁY BƠM GRUNDFOS

Định nghĩa các loại vỏ máy bơm Grundfos (lực hướng tâm) ...

Xem thêm
CÁC LOẠI CÁNH BƠM GRUNDFOS
04 TH 04

CÁC LOẠI CÁNH BƠM GRUNDFOS

Các loại cánh bơm Grundfos (lực dọc trục) ...

Xem thêm
BƠM CHẶN HÚT VÀ BƠM INLINE
29 TH 03

BƠM CHẶN HÚT VÀ BƠM INLINE

Các loại bơm chặn hút (end suction) và bơm lắp thẳng hàng (In-line) thông dụng nhất...

Xem thêm
CÁCH CHỌN MÁY BƠM TRONG THIẾT KẾ TRẠM BƠM
20 TH 03

CÁCH CHỌN MÁY BƠM TRONG THIẾT KẾ TRẠM BƠM

Những lưu ý trong cách chọn máy bơm trong thiết kế trạm bơm ...

Xem thêm
CÁCH TÍNH CHI PHÍ TOÀN VÒNG ĐỜI MÁY BƠM NƯỚC
13 TH 03

CÁCH TÍNH CHI PHÍ TOÀN VÒNG ĐỜI MÁY BƠM NƯỚC

Ví dụ cách tính chi phí cho toàn vòng đời máy bơm nước ...

Xem thêm
CHIỀU CAO ĐẨY CỦA MÁY BƠM NƯỚC GRUNDFOS
07 TH 03

CHIỀU CAO ĐẨY CỦA MÁY BƠM NƯỚC GRUNDFOS

Chiều cao đẩy của máy bơm nước Grundfos, đường cong QH ...

Xem thêm
HIỆU SUẤT BƠM GRUNDFOS
01 TH 03

HIỆU SUẤT BƠM GRUNDFOS

Định nghĩa hiệu suất máy bơm Grundfos qua Đường cong η ...

Xem thêm
Thay đổi áp suất tĩnh máy bơm do thay đổi đường kính ống
20 TH 02

Thay đổi áp suất tĩnh máy bơm do thay đổi đường kính ống

Công thức tính thay đổi áp suất tĩnh máy bơm do thay đổi đường kính ống...

Xem thêm
CÁC TIÊU CHUẨN CỦA MÁY BƠM GRUNDFOS
14 TH 02

CÁC TIÊU CHUẨN CỦA MÁY BƠM GRUNDFOS

Các tiêu chuẩn của máy bơm Grundfos: EN 733 Bơm ly...

Xem thêm
CÁC ĐƯỜNG CONG CỦA MÁY BƠM GRUNDFOS
07 TH 02

CÁC ĐƯỜNG CONG CỦA MÁY BƠM GRUNDFOS

Thông số hoạt động của các đường cong của máy bơm Grundfos ...

Xem thêm