Công Ty Kỹ Thuật 3STEC cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống máy bơm hiện tại định kỳ cho Quý Công Ty, cung cấp cho Quý Công Ty các dịch vụ để đảm bảo hệ thống bơm luôn hoạt động ổn định.

Dịch vụ bảo trì định kỳ hệ thống bơm giúp bơm làm việc một cách hiệu quả, không bị gián đoạn, và giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Quý Công Ty tốt hơn. Chúng tôi chăm sóc bảo dưỡng máy bơm, tránh sự cố và giảm thời gian dừng máy dự kiến ở mức tối thiểu.

Với hợp đồng Dịch vụ bảo trì hệ thống bơm với công ty Kỹ Thuật 3STEC Grundfos, Quý Công Ty có thể yên tâm rằng hệ thống của Quý Công Ty hoạt động tốt nhất. Dịch vụ bảo trì hệ thống bơm cung cấp cho Quý Công Ty những tiện ích khác, có thể áp dụng trên toàn bộ công ty và các chi nhánh. Một quan hệ đối tác với Công Ty Kỹ Thuật 3STEC có nghĩa là Quý Công Ty sẽ luôn luôn có một cái nhìn tổng quan về ngân sách bảo trì của Quý Công Ty.

Công việc bảo hành, bảo trì luôn luôn được thực hiện bởi các nhân viên kỹ thuật có tay nghề cao được đào tạo bởi Grundfos và luôn được cập nhật các kiến thức mới.

 

Thực hiện kế hoạch bảo trì hệ thống bơm định kỳ. 
Tiến hành phân tích hiệu quả của hệ thống máy bơm hiện tại của Quý Công Ty và cung cấp các thông số kỹ thuật chi tiết với một cơ sở để nâng cao hiệu quả và kế hoạch thực hiện bảo trì, bảo hành hệ thống bơm định kỳ.  

Công Ty Kỹ Thuật 3STEC cung cấp các bước sau đây để phân tích hiệu quả của hệ thống máy bơm của Quý Công Ty:

Khảo sát thực tế cơ sở lắp đặt và hệ thống bơm hiện tại
Một đánh giá nhỏ được tiến hành dựa trên dữ liệu từ nameplate trên các máy bơm và hiệu quả làm việc hiện tại của hệ thống máy bơm. 

Lên kế hoạch bảo trì toàn bộ hệ thống bơm. 
Công ty kỹ thuật 3STEC sẽ gửi báo cáo toàn bộ tình trạng thực tế của hệ thống bơm và những giải pháp cải thiện hệ thống cũng như kế hoạch và công việc thực hiện chi tiết để bảo trì hệ thống bơm định kỳ. 

Sau đó, công ty Kỹ Thuật 3STEC sẽ chịu trách nhiệm các vấn đề về kỹ thuật và đồng hành cùng Quý Công Ty để đảm bảo hệ thống bơm luôn hoạt động ổn định và giúp không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Quý Công Ty.