Bơm chìm nước thải DP Grundfos

Cột áp max: 25.05 m

Lưu lượng max: 164.4 m³/h

Bơm chìm nước thải AP Grundfos

Cột áp max: 15.86 m

Lưu lượng max: 36 m³/h

Bơm chìm nước thải Unilift

Dãy công suất: 1.5 kw

Ứng dụng: Nước thải - bùn loãng

Lắp đặt: lắp đặt chìm

    Trang:
  • 1
  • 2