Bơm định lượng DDA Grundfos

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng:

Mô tả ngắn:

Bơm định lượng DDA Grundfos

Cột áp max: 16 bar

Lưu lượng max: 30 l/h

Bơm định lượng DDA Grundfos SMART Digital trong bơm định lượng DDA với truyền động động cơ từng bước phía trong bơm. Đây là giải pháp cao cấp dành cho các ứng dụng phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật cao (Digital Dosing). Ứng dụng định lượng và khử trùng ...

Bơm định lượng DDA Grundfos

SMART Digital trong bơm định lượng DDA với truyền động động cơ từng bước phía trong bơm. Đây là giải pháp cao cấp dành cho các ứng dụng phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật cao (Digital Dosing).


Ứng dụng định lượng và khử trùng


Nhiệt độ chất lỏng: -10 .. 45 °C

Download các thông tin hữu ích về bơm định lượng DDA Grundfos:

Brochures Brochure sản phẩm bơm Grundfos - A Wide Range (English) (Product brochure)
  Bơm định lượng, đo lường, điều khiển, và các hệ thống khử trùng (Brochure sản phẩm) - Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)
  DTS Trạm định lượng - Dosing Tank Station
  Sổ tay bơm công nghiệp Grundfos - Industrial Pump Handbook (Handbook)
  Sổ tay bơm cho thủy lợi - IRRIGATION PUMP HANDBOOK (System & Concept brochure)
  Brochure sản phẩm, giải pháp tối ưu cho nước - OPTIMISED WATER SOLUTIONS (Product brochure)
  Hướng dẫn kỹ thuật - Process Driven Engineering (Leaflet)
  Kỹ thuật số thông minh - SMART Digital S up to 30 l-h DOSING SETS (Brochure)
  Kỹ thuật số thông minh - SMART Digital S, DDA, DDC, DDE up to 30 l-h (Brochure)
  Kỹ thuật số thông minh - SMART Digital S, DDA, DDC, DDE up to 30 l-h (Leaflet)
  Kỹ thuật số thông minh - SMART Digital XL, DDA and DDE from 60-200 l-h (Leaflet)
  Bơm inox - STAINLESS STEEL PUMPS, Upgrade your industrial applications (Product brochure)
  Dự án xử lý nước bền vững - SUSTAINABLE WATER TREATMENT PROJECTS
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành (Installation & Operating Instructions) DDA, DDC (Hướng dẫn nhanh - Quick Guide)
  DSS dosing skid station (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  DSS dosing skid station
  DTS (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions, valid from 2013) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  DTS (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions, valid from 2013)
  DTS 502 (valid until 2013)
  E-Box 150, Profibus for DDA up to 30 l-h (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  E-Box 150, Profibus for DDA up to 30 l-h (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  E-Box 200, Modbus for DDA up to 30 l-h (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  E-Box 200, Modbus for DDA up to 30 l-h (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  Modbus cho định lượng kỹ thuật số thông minh - Modbus for Kỹ thuật số thông minh - SMART Digital Dosing
  PROFIBUS và  PROFINET cho định lượng kỹ thuật số - PROFIBUS and PROFINET for Digital Dosing
  Kỹ thuật số thông minh - SMART Digital - DDA (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  Kỹ thuật số thông minh - SMART Digital - DDA (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  Kỹ thuật số thông minh - SMART Digital S - DDA and DDC (Safety instructions) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  Kỹ thuật số thông minh - SMART Digital S - DDA and DDC (Safety instructions)
Phụ kiện bảo hành bảo trì (Service) DDA, 30 lh (Hướng dẫn bảo trì - Service kit instruction)
  DDA, DDC, DDE up to 17 lh (Hướng dẫn bảo trì - Service kit instruction)
  Định lượng và khử trùng - Dosing & Disinfection (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - Oct. 2016)
Data booklets (Tài liệu) DTS Trạm định lượng - Dosing Tank Stations
  Hướng dẫn kiểm soát - GRUNDFOS CONTROL GUIDE (Data booklet)
  Phụ kiện bơm - Pump accessories
  Kỹ thuật số thông minh - SMART Digital - DDA with Profibus (Data Sheet)
  Kỹ thuật số thông minh - SMART Digital S, DDA, DDC, DDE up to 30 l-h (Data Booklet)

Sản phẩm khác