Bơm hai cửa hút HS Grundfos

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng:

Mô tả ngắn:

Bơm hai cửa hút HS Grundfos

Cột áp max: 157.5 m

Lưu lượng max: 2570 m³/h

Bơm hai cửa hút HS Grundfos Hai vỏ bơm phân chia theo chiều ngang. Ứng dụng trong sưởi, điều hòa không khí, tăng áp, ứng dụng công nghiệp Nhiệt độ chất lỏng: 273 .. 373 K Download các thông tin hữu...

Bơm hai cửa hút HS Grundfos

Hai vỏ bơm phân chia theo chiều ngang.


Ứng dụng trong sưởi, điều hòa không khí, tăng áp, ứng dụng công nghiệp


Nhiệt độ chất lỏng: 273 .. 373 K

Download các thông tin hữu ích về bơm hai cửa hút HS

Brochures Brochure sản phẩm bơm Grundfos - A Wide Range (English) (Product brochure)
  GRUNDFOS HS HORIZONTAL SPLIT CASE (Product brochure)
  GRUNDFOS HS PUMPS (Product brochure)
  Brochure bơm Grundfos cho khai thác mỏ - GRUNDFOS PUMPS FOR MINING (Product brochure)
  Sổ tay bơm cho thủy lợi - IRRIGATION PUMP HANDBOOK (System & Concept brochure)
  Brochure sản phẩm, giải pháp tối ưu cho nước - OPTIMISED WATER SOLUTIONS (Product brochure)
  PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)
  Phân phối nước đáng tin cậy và chi phí hiệu quả - Reliable and cost-effective water distribution
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành (Installation & Operating Instructions) Sheet hiệu chỉnh cho hướng dẫn HS - Correction sheet for HS Instruction (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  HS (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Safety instructions)
  HS (Hướng dẫn an toàn và những thông tin quan trọng khác - Safety instructions and other important information)
  HS version 5 (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  HS version 5
Phụ kiện bảo hành bảo trì (Service) HS Pump version 5
  HS, pump version 5 (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
Data booklets (Tài liệu) HS (Version 5) , European range
  HS (Version 5) Asia 50 Hz

Sản phẩm khác