Bơm hai cửa hút LS Grundfos

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng:

Mô tả ngắn:

Bơm hai cửa hút LS Grundfos

Cột áp max: 191.3 m

Lưu lượng max: 13200 m³/h

Bơm hai cửa hút LS Grundfos Vỏ bơm phân chia theo chiều ngang, 02 đầu hút, bơm 02 đầu hút LS được thiết kế cho dòng chảy cao, NPSH thấp và ứng dụng xử lý nước hiệu quả cao.. Ứng dụng trong sưởi, tăng áp, ứng dụng công nghiệp Nhiệt độ chất...

Bơm hai cửa hút LS Grundfos

Vỏ bơm phân chia theo chiều ngang, 02 đầu hút, bơm 02 đầu hút LS được thiết kế cho dòng chảy cao, NPSH thấp và ứng dụng xử lý nước hiệu quả cao..


Ứng dụng trong sưởi, tăng áp, ứng dụng công nghiệp


Nhiệt độ chất lỏng: 0 .. 100 °C

Sản phẩm khác