Bơm tăng áp HYDRO MPC Grundfos

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng:

Mô tả ngắn:

Bơm tăng áp HYDRO MPC Grundfos

Cột áp max: 140.8 m

Lưu lượng max: 11100 m³/h

Bơm tăng áp HYDRO MPC Grundfos Bơm tăng áp HYDRO MPC là hệ bơm tăng áp đạt hiệu quả năng lượng cao, ứng dụng trong việc tăng áp dành cho nước sạch. Hệ thống có sẵn với bộ 2-6 máy bơm kết nối song song, tích hợp bộ điều khiển tiên tiến và...

Bơm tăng áp HYDRO MPC Grundfos

Bơm tăng áp HYDRO MPC là hệ bơm tăng áp đạt hiệu quả năng lượng cao, ứng dụng trong việc tăng áp dành cho nước sạch. Hệ thống có sẵn với bộ 2-6 máy bơm kết nối song song, tích hợp bộ điều khiển tiên tiến và tất cả các phụ kiện cần thiết.


Ứng dụng trong tăng áp

Nhiệt độ chất lỏng: 5 .. 60 °C

Download các thông tin hữu ích về bơm tăng áp HYDRO MPC Grundfos:

Brochures Brochure sản phẩm bơm Grundfos - A Wide Range (English) (Product brochure)
  Brochure sản phẩm bơm Grundfos E - E-solutions with Grundfos E-pumps (Product brochure)
  GRUNDFOS BOOSTER (Hydro MPC) (Product brochure)
  Sổ tay bơm Grundfos trong tòa nhà - GRUNDFOS BUILDING SERVICES (Handbook)
  Động cơ Grundfos MGE - GRUNDFOS MGE MOTORS (0.25 - 22 kW) (Product brochure)
  Brochure bơm Grundfos cho khai thác mỏ - GRUNDFOS PUMPS FOR MINING (Product brochure)
  HYDRO MPC (Product brochure)
  Sổ tay bơm cho thủy lợi - IRRIGATION PUMP HANDBOOK (System & Concept brochure)
  Phân phối nước đáng tin cậy và chi phí hiệu quả - Reliable and cost-effective water distribution
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành (Installation & Operating Instructions) Hydro MPC (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  Hydro MPC (Hướng dẫn nhanh - Quick Guide)
Phụ kiện bảo hành bảo trì (Service) Hydro MPC, with CU 351 (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instructions)
  Hydro MPC, with CU 352
Data booklets (Tài liệu) Hydro booster systems - Custom-built solutions
  Hydro MPC (Data booklet)
  Hydro MPC (Data Sheet)
  Hydro MPC, ASEAN range (Data booklet)
Case stories Bơm Grundfos cho Wolgan Valley Resort and Spa makes perfect marriage with Grundfos pumps (Case history)

Sản phẩm khác