Bơm trục đứng CRE Grundfos

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng:

Mô tả ngắn:

Bơm trục đứng CRE Grundfos

Cột áp max: 236 m

Lưu lượng max: 2.92 m³/h

Bơm trục đứng CRE Grundfos Máy bơm CR là loại bơm trực đứng, bơm ly tâm đa tầng cánh với bộ chuyển đổi tần số tích hợp đầu hút và xả trên cùng một đường thẳng (inline). Tất cả các phần tiếp xúc với chất lỏng làm bằng inox tiêu chuẩn (EN 1.4301)...

Bơm trục đứng CRE Grundfos

Máy bơm CR là loại bơm trực đứng, bơm ly tâm đa tầng cánh với bộ chuyển đổi tần số tích hợp đầu hút và xả trên cùng một đường thẳng (inline). Tất cả các phần tiếp xúc với chất lỏng làm bằng inox tiêu chuẩn (EN 1.4301)


Ứng dụng tăng áp, ứng dụng công nghiệp


Nhiệt độ chất lỏng: -20 .. 120 °C

Download các thông tin hữu ích về bơm trục đứng CRE Grundfos:

Brochures Brochure sản phẩm bơm Grundfos - A Wide Range (English) (Product brochure)
  ATEX approved CR pumps (Product brochure)
  Bơm ứng dụng trong nước giải khát - Beverage application pumps - Refresh your business with Grundfos (Product brochure)
  CR Innovation Inside
  CR pulley head (Product brochure)
  CRN MAGdrive (Product brochure)
  Giải pháp bơm tối ưu cho nồi hơi - CUSTOMISED PUMP SOLUTIONS - Optimised for steam boiler feed
  Giải pháp bơm tối ưu cho điều khiển nhiệt độ - CUSTOMISED PUMP SOLUTIONS - Optimised for temperature control (Product brochure)
  Giải pháp bơm tối ưu cho xử lý nước - CUSTOMISED PUMP SOLUTIONS - Optimised for water treatment (Product brochure)
  Giải pháp linh hoạt - Customised solutions - Optimised for washing and cleaning (Product brochure)
  Brochure sản phẩm bơm Grundfos E - E-solutions with Grundfos E-pumps (Product brochure)
  Bơm trong thực phẩm - Food application pumps - Nourish your business with Grundfos (Product brochure)
  Sổ tay bơm Grundfos trong tòa nhà - GRUNDFOS BUILDING SERVICES (Handbook)
  GRUNDFOS CASE STORY, DUBLIN, IRELAND (Product brochure)
  GRUNDFOS CRE - INTELLIGENT EFFICIENCY BY GRUNDFOS (Product brochure)
  GRUNDFOS HYDRO BOOSTER SYSTEMS (Product brochure)
  Brochure bơm Grundfost trong giải pháp công nghiệp - Grundfos Industrial Solutions - Marine (Product brochure)
  Brochure sản phẩm bơm Grundfos, giải pháp công nghiệp, công nghiệp máy - GRUNDFOS INDUSTRIAL SOLUTIONS (MACHINING INDUSTRY) (Product brochure)
  Động cơ Grundfos MGE - GRUNDFOS MGE MOTORS (0.25 - 22 kW) (Product brochure)
  Brochure bơm Grundfos cho khai thác mỏ - GRUNDFOS PUMPS FOR MINING (Product brochure)
  Sổ tay bơm công nghiệp Grundfos - Industrial Pump Handbook (Handbook)
  Sổ tay bơm cho thủy lợi - IRRIGATION PUMP HANDBOOK (System & Concept brochure)
  Sổ tay phớt cơ khí bơm - Mechanical shaft seals for pumps (Handbook)
  Bơm trong khai thác mỏ kim loại - Pumps in metal mining (Product brochure)
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành (Installation & Operating Instructions) CRE, CRIE CRNE, SPKE, MTRE, CME, Bổ sung cho máy bơm có gắn nam châm vĩnh cửu động cơ MGE - Supplement for Bơm có động cơ nam châm vĩnh cửu MGE - Pumps fitted with permanent magnet MGE motor
  CRE, CRIE, CRNE for Hydro 2000, 1-phase
  CRE, CRIE, CRNE with pressure sensor (Hướng dẫn nhanh - Quick Guide)
  CRE, CRIE, CRNE, CRKE, SPKE, MTRE, CHIE, CME (Hướng dẫn nhanh - Quick Guide)
  CRE, CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp (GB+RU version) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  CRE, CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp (GB-ZH version) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  CRE, CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  CRE, CRIE, CRNE, CRTE, SPKE, MTRE, CME, BMS hp
  CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE, CME (GB - RU version) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE, CME (GB - RU version)
  CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE, CME (GB-CH version)
  CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE, CME (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE, CME (Bơm có động cơ nam châm vĩnh cửu MGE - Pumps fitted with permanent magnet MGE motor)
  CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE, CME, MGE 71-160 (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Safety instructions)
  CRE, CRIE, CRNE, SPKE, MTRE, CME, MGE 71-160 (Hướng dẫn an toàn và những thông tin quan trọng khác - Safety instructions and other important information)
  CRE, CRNE 11-22 kW with pressure sensor (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
Phụ kiện bảo hành bảo trì (Service) CR, CRI, CRN 1 to 150 (Recommended spare parts) (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  CRE 1, CRE 3 and CRE 5, Model A (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instruction)
  E-Pumps (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instruction)
Data booklets (Tài liệu) CR Certificates (Data Sheet)
  CR, CRI, CRN, CRT, CRE, CRIE, CRNE, CRTE (Bơm sản xuất theo yêu cầu - Custom-built pumps)
  CRE, CRIE, CRNE (Data booklet)
  CRE, CRIE, CRNE (MGE motor update) (Data Sheet)
  Hướng dẫn kiểm soát - GRUNDFOS CONTROL GUIDE (Data booklet)
  Grundfos E-pumps (Data booklet)

Sản phẩm khác