Bơm trục đứng CRI Grundfos

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng:

Mô tả ngắn:

Bơm trục đứng CRI Grundfos

Cột áp max: 244.4 m

Lưu lượng max: 29.8 m³/h

Bơm trục đứng CRI Grundfos Máy bơm CR là loại bơm trực đứng, bơm ly tâm đa tầng cánh với đầu hút và xả trên cùng một đường thẳng (inline). Tất cả các phần tiếp xúc với chất lỏng làm bằng inox tiêu chuẩn (EN 1.4301) Ứng dụng tăng...

Bơm trục đứng CRI Grundfos

Máy bơm CR là loại bơm trực đứng, bơm ly tâm đa tầng cánh với đầu hút và xả trên cùng một đường thẳng (inline). Tất cả các phần tiếp xúc với chất lỏng làm bằng inox tiêu chuẩn (EN 1.4301)


Ứng dụng tăng áp, ứng dụng công nghiệp


Nhiệt độ chất lỏng: -20 .. 120 °C

Download các thông tin hữu ích về bơm trục đứng CRI Grundfos:

Brochures Brochure sản phẩm bơm Grundfos - A Wide Range (English) (Product brochure)
  ATEX approved CR pumps (Product brochure)
  CR Innovation Inside
  CR pulley head (Product brochure)
  CRN MAGdrive (Product brochure)
  CRN Pharmaceutical (Product brochure)
  Giải pháp bơm tối ưu cho nồi hơi - CUSTOMISED PUMP SOLUTIONS - Optimised for steam boiler feed
  Giải pháp bơm tối ưu cho điều khiển nhiệt độ - CUSTOMISED PUMP SOLUTIONS - Optimised for temperature control (Product brochure)
  Giải pháp bơm tối ưu cho xử lý nước - CUSTOMISED PUMP SOLUTIONS - Optimised for water treatment (Product brochure)
  Sổ tay bơm Grundfos trong tòa nhà - GRUNDFOS BUILDING SERVICES (Handbook)
  Brochure bơm Grundfost trong giải pháp công nghiệp - Grundfos Industrial Solutions - Marine (Product brochure)
  Brochure bơm Grundfos cho khai thác mỏ - GRUNDFOS PUMPS FOR MINING (Product brochure)
  Sổ tay bơm công nghiệp Grundfos - Industrial Pump Handbook (Handbook)
  Sổ tay phớt cơ khí bơm - Mechanical shaft seals for pumps (Handbook)
  Bơm trong khai thác mỏ kim loại - Pumps in metal mining (Product brochure)
  PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành (Installation & Operating Instructions) Correction sheet for CR, CRI, CRN pumps (GB, ZH)
  Correction sheet for CR, CRI, CRN pumps
  CR, CRI, CRN (GB - ZH version)
  CR, CRI, CRN (Đa ngôn ngữ - Multi language) (GB - ZH version)
  CR, CRI, CRN (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 - CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 Phớt đôi - Double seal (tandem)
  CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 (air-cooled top) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 (air-cooled top)
  CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20-CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 Phớt đôi - Double seal (back-to-back) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20-CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 Phớt đôi - Double seal (back-to-back)
  CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20-CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 Phớt đôi - Double seal (tandem) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  CR, CRI, CRN 140°C, supplement
  CR, CRI, CRN, CRT (ATEX)
  CR, CRI, CRN, CRT (Đa ngôn ngữ - Multi language) GB + ZH, ATEX-approved pumps
  CR, CRI, CRN, CRT ATEX-approved pumps (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  CR, CRI, CRN, CRT ATEX-approved pumps
  CR, CRI, CRN, CRT, Tháo khung vận chuyển và phụ kiện của động cơ - Removal of transport bracket and fitting of motor (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  CR, CRI, CRN, CRT, Tháo khung vận chuyển và phụ kiện của động cơ - Removal of transport bracket and fitting of motor
  CR, CRI, CRN
  CRE, CRIE, CRNE for Hydro 2000, 1-phase
  HYDRO MULTI-E (3.0 kW) (Hướng dẫn nhanh - Quick Guide)
  Hydro Multi-E, CR(I)E (2.2 kW) (Hướng dẫn nhanh - Quick Guide)
Phụ kiện bảo hành bảo trì (Service) CR 1, 3, 5, 32, 45, 64, 90 pulley head (Parts list & Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instruction)
  CR Air-cooled top (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  CR Back to back (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  CR MAGdrive (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  CR Tandem (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  CR, CRI, CRN - Coupling-shaft seal (Hướng dẫn bảo trì - Service kit instruction)
  CR, CRI, CRN (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  CR, CRI, CRN 1 to 150 (Recommended spare parts) (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  CR, CRI, CRN 1, 3 , 5, 32, 45, 90 Bearing flange (Hướng dẫn bảo trì - Service kit instruction)
  CR, CRI, CRN 1-3-5 - Chamber stack (Hướng dẫn bảo trì - Service kit instruction)
  CR, CRI, CRN 1-3-5 Silicone-free shaft seal (Hướng dẫn bảo trì - Service kit instruction)
  CR, CRI, CRN 10, 15 and 20 (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instructions)
  CR, CRI, CRN 10-15-20 Chamber stack (Hướng dẫn bảo trì - Service kit instruction)
  CR, CRI, CRN 32, 45, 64, 90 - Chamber Stack (Hướng dẫn bảo trì - Service kit instruction)
  CR, CRI, CRN 32, 45, 64, 90 (Chamber and rotating bearing) (Hướng dẫn bảo trì - Service kit instruction)
  CR, CRI, CRN 32-90 (Inlet and impeller) (Hướng dẫn bảo trì - Service kit instruction)
  CR, CRI, CRN 32-90 Model B (Single chamber replacement) (Hướng dẫn bảo trì - Service kit instruction)
  CR, CRI, CRN 32-90 Model B
  CR, CRI, CRN 32-90, model B (Air-cooled top)
  CR, CRI, CRN 32-90, model B (Trục phớt đôi - Double shaft seal-back-to-back)
  CR, CRI, CRN 32-90, Model B (Trục phớt đôi - Double shaft seal-tandem)
  CR, CRI, CRN Air-cooled top (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instructions with parts list)
  CR, CRI, CRN Trục phớt đôi - Double shaft seal (Back to back)
  CR, CRI, CRN Trục phớt đôi - Double shaft seal (Tandem)
  CR, CRI, CRN Low NPSH (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instructions with parts list)
  CR, CRI, CRN SF 32, 45, 64, 90 (Chamber stack) (Hướng dẫn bảo trì - Service kit instruction)
  CR, CRI, CRN, High temperature (air-cooled top) (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instructions)
  CRI (N) 1, CRI (N) 3 and CRI (N) 5 Model A (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instruction)
Data booklets (Tài liệu) CR Certificates (Data Sheet)
  CR Connections (Data Sheet)
  CR Motors (Data Sheet)
  CR(I) deep-well pumps (Data Sheet)
  CR, CRI, CRN (Data booklet)
  CR, CRI, CRN, CRT, CRE, CRIE, CRNE, CRTE (Bơm sản xuất theo yêu cầu - Custom-built pumps)

Sản phẩm khác