Bơm trục đứng CRT Grundfos

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng:

Mô tả ngắn:

Bơm trục đứng CRT Grundfos

Cột áp max: 234.1 m

Lưu lượng max: 3.68 m³/h

Bơm trục đứng CRT Grundfos Máy bơm CRT là loại bơm trực đứng, bơm ly tâm đa tầng cánh với vật liệu tiếp xúc với chất lỏng là Titanium. Titan có một sức đề kháng đặc biệt đến một loạt các axit, kiềm, nước biển và hóa chất công nghiệp ...

Bơm trục đứng CRT Grundfos

Máy bơm CRT là loại bơm trực đứng, bơm ly tâm đa tầng cánh với vật liệu tiếp xúc với chất lỏng là Titanium. Titan có một sức đề kháng đặc biệt đến một loạt các axit, kiềm, nước biển và hóa chất công nghiệp


Ứng dụng tăng áp, ứng dụng công nghiệp


Nhiệt độ chất lỏng: -20 .. 120 °C

Download các thông tin hữu ích về bơm trục đứng CRT Grundfos:

Brochures Brochure sản phẩm bơm Grundfos - A Wide Range (English) (Product brochure)
  CR Innovation Inside
  CRN MAGdrive (Product brochure)
  Bơm khử muối CRT - CRT for desalination (Product brochure)
  Bơm công nghiệp CRT - CRT for industry (Product brochure)
  Bơm nước biển CRT - CRT for sea water (Product brochure)
  Brochure bơm Grundfost trong giải pháp công nghiệp - Grundfos Industrial Solutions - Marine (Product brochure)
  Brochure bơm Grundfos cho khai thác mỏ - GRUNDFOS PUMPS FOR MINING (Product brochure)
  Grundfos Titanium pumps (Product brochure)
  Sổ tay bơm công nghiệp Grundfos - Industrial Pump Handbook (Handbook)
  Sổ tay phớt cơ khí bơm - Mechanical shaft seals for pumps (Handbook)
  Bơm trong khai thác mỏ kim loại - Pumps in metal mining (Product brochure)
  PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành (Installation & Operating Instructions) Correction sheet for CRT pumps
  CR, CRI, CRN, CRT (ATEX)
  CR, CRI, CRN, CRT (Đa ngôn ngữ - Multi language) GB + ZH, ATEX-approved pumps
  CR, CRI, CRN, CRT ATEX-approved pumps (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  CR, CRI, CRN, CRT ATEX-approved pumps
  CR, CRI, CRN, CRT, Tháo khung vận chuyển và phụ kiện của động cơ - Removal of transport bracket and fitting of motor (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  CR, CRI, CRN, CRT, Tháo khung vận chuyển và phụ kiện của động cơ - Removal of transport bracket and fitting of motor
  CRT (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  CRT
Phụ kiện bảo hành bảo trì (Service) CR, CRT (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  CRN 16 model B - CRT 16 model A (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instruction)
  CRT 2 and 4, Model A (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instructions)
  CRT 8 and 16 (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instruction)
Data booklets (Tài liệu) CR Certificates (Data Sheet)
  CR Connections (Data Sheet)
  CR Motors (Data Sheet)
  CR, CRI, CRN, CRT, CRE, CRIE, CRNE, CRTE (Bơm sản xuất theo yêu cầu - Custom-built pumps)
  CRT, CRTE

 

Sản phẩm khác