Bơm trục ngang CM Grundfos

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng:

Mô tả ngắn:

Bơm trục ngang CM Grundfos

Cột áp max: 131.7 m

Lưu lượng max: 36.8 m³/h

Bơm trục ngang CM Grundfos CM là dòng bơm đáng tin cậy, hoạt động yên tĩnh và nhỏ gọn, nằm ngang máy bơm ly tâm một cửa hút. Các thiết kế bơm giúp bơm dễ dàng thực hiện các giải pháp tùy chỉnh. Các máy bơm CM có sẵn với vật liệu bằng...

Bơm trục ngang CM Grundfos

CM là dòng bơm đáng tin cậy, hoạt động yên tĩnh và nhỏ gọn, nằm ngang máy bơm ly tâm một cửa hút. Các thiết kế bơm giúp bơm dễ dàng thực hiện các giải pháp tùy chỉnh. Các máy bơm CM có sẵn với vật liệu bằng gang và inox


Ứng dụng trong sưởi, điều hòa không khí, tăng áp, cấp nước sinh hoạt và nước mưa, ứng dụng công nghiệp


Nhiệt độ chất lỏng:-20 .. 120 °C

Download các thông tin hữu ích về bơm trục ngang CM Grundfos

Brochures Brochure sản phẩm bơm Grundfos - A Wide Range (English) (Product brochure)
  GRUNDFOS CM, Horizontal multi-stage pumps up to 7.5 kW (Product brochure)
  Brochure sản phẩm bơm Grundfos, giải pháp công nghiệp, công nghiệp máy - GRUNDFOS INDUSTRIAL SOLUTIONS (MACHINING INDUSTRY) (Product brochure)
  Sổ tay bơm công nghiệp Grundfos - Industrial Pump Handbook (Handbook)
  Sổ tay bơm cho thủy lợi - IRRIGATION PUMP HANDBOOK (System & Concept brochure)
  Sổ tay phớt cơ khí bơm - Mechanical shaft seals for pumps (Handbook)
  PRECISION AND FLEXIBILITY WHERE IT REALLY MATTERS (Product brochure)
  PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)
  Bơm inox - STAINLESS STEEL PUMPS, Upgrade your industrial applications (Product brochure)
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành (Installation & Operating Instructions) CM - Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions, supplement (Pumping liquids up to +140 °C) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  CM (GB-JP version) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  CM (Đa ngôn ngữ - Multi language) (Hướng dẫn vận hành và lắp đặt - Installation and operating instructions)
  CM (Hướng dẫn nhanh - Quick Guide)
  CM (Hướng dẫn an toàn và những thông tin quan trọng khác - Safety instructions and other important information)
  CM (Safety instructions) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  CM
Phụ kiện bảo hành bảo trì (Service) CM 1, 3, 5, 10, 15, 25 - A -I -G (Hướng dẫn bảo trì - Service kit instruction)
  CM, CME (Recommended spare parts) (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  CM, CME (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instruction)
  CM, CME (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
Data booklets (Tài liệu) CM, CME (Data booklet)

Sản phẩm khác