Bơm trục ngang NKG Grundfos

Tình trạng: Còn hàng

Nhà sản xuất: Grundfos

Mã hàng:

Mô tả ngắn:

Bơm trục ngang NKG Grundfos

Cột áp max: 248.6 m

Lưu lượng max: 1400 m³/h

Bơm trục ngang NKG Grundfos Máy bơm đạt tiêu chuẩn ISO 2858 Ứng dụng trong sưởi, điều hòa không khí, tăng áp, ứng dụng công nghiệp Nhiệt độ chất lỏng: -25 .. 140 °C Download các thông tin hữu ích về...

Bơm trục ngang NKG Grundfos

Máy bơm đạt tiêu chuẩn ISO 2858


Ứng dụng trong sưởi, điều hòa không khí, tăng áp, ứng dụng công nghiệp


Nhiệt độ chất lỏng: -25 .. 140 °C

Download các thông tin hữu ích về bơm trục ngang NKG Grundfos

Brochures Brochure sản phẩm bơm Grundfos - A Wide Range (English) (Product brochure)
  Giải pháp linh hoạt - Customised solutions (Product brochure)
  Brochure sản phẩm bơm Grundfos E - E-solutions with Grundfos E-pumps (Product brochure)
  GRUNDFOS NKG PUMPS (Product brochure)
  Brochure bơm Grundfos cho khai thác mỏ - GRUNDFOS PUMPS FOR MINING (Product brochure)
  Sổ tay phớt cơ khí bơm - Mechanical shaft seals for pumps (Handbook)
  NB-NBG-NK-NKG(E) RANGES (Product brochures)
  Brochure sản phẩm, giải pháp tối ưu cho nước - OPTIMISED WATER SOLUTIONS (Product brochure)
  Hướng dẫn kỹ thuật - Process Driven Engineering (Leaflet)
  Máy bơm trong etanol sinh học và diesel sinh học - PUMPS FOR BIOETHANOL AND BIODIESEL (Product brochure)
  Bơm inox - STAINLESS STEEL PUMPS, Upgrade your industrial applications (Product brochure)
Lắp đặt và hướng dẫn vận hành (Installation & Operating Instructions) NK, NKG (GB-CN-JP version) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  NK, NKG (GB-CN-JP version)
  NK, NKG (Hướng dẫn nhanh - Quick Guide)
  NK, NKG (Hướng dẫn an toàn và những thông tin quan trọng khác - Safety instructions and other important information)
  NK, NKG (Safety instructions) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  NK, NKG , Model B, ATEX-approved pumps (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  NK, NKG , Model B, ATEX-approved pumps
  NK, NKG High Temperature
  NK, NKG, Model B (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  NK, NKG, Model B (Hướng dẫn nhanh - Quick Guide)
  NK, NKG
  NKG - Phớt đôi - Double seal (back to back) (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  NKG - Phớt đôi - Double seal (back to back)
  NKG (Đa ngôn ngữ - Multi language) ZH and GB
  NKG, Phớt đôi - Double seal (back to back)
  NKG, Phớt đôi - Double seal (tandem) - (Đa ngôn ngữ - Multi language)
  NKG, Phớt đôi - Double seal (tandem)
  NK-NKG (Các bước lắp đặt - Installation CHECK LIST)
Phụ kiện bảo hành bảo trì (Service) NB, NBG, NK, NKG (Recommended Spare Parts) (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  NB, NBG, NK, NKG (Hướng dẫn bảo trì - Service kit instruction)
  NKG (Catalogue bộ phụ kiện - Service Kit Catalogue - 2016)
  NKG, Model B Double and cartridge seals, oil or grease lubrication (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instruction)
  NK-NKG (Service CHECK LIST)
  NK-NKG model B (Illustrated Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instruction)
  NK-NKG model B (Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì - Service Instructions)
Data booklets (Tài liệu) NB, NBG, NK, NKG, NBE, NBGE, NKE, NKGE (Bơm sản xuất theo yêu cầu - Custom-built pumps)
  NB, NBG, NK, NKG, NBE, NBGE, NKE, NKGE (Key application data) (Data Sheet)
  NBG, NBGE, NKG, NKGE (Australian)
  NBG, NBGE, NKG, NKGE (Data booklet)
  NKG, Model A

Sản phẩm khác