Chính sách bảo mật thông tin

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: Thông tin cá nhân về Quý khách mà chúng tôi có được trong quá trình giao dịch chỉ dùng vào mục đích phục vụ Quý khách hàng; thông tin thu thập bao gồm bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, email.

2- Phạm vi sử dụng thông tin: Thông tin về khách hàng chỉ được sử dụng để phục  vụ đáp ứng nhu cầu mua hàng của Quý khách.

3- Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin được lưu trữ trong suốt quá trình mua hàng, ngoài ra còn lưu trữ để thuận tiện trong quá trình chăm sóc khách hàng.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: Công ty TNHH Kỹ Thuật 3S, địa chỉ: 649/40 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: Quý khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách gọi điện thoại hoặc email về công ty.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Các thông tin của khách hàng: khi sử dụng dịch vụ sẽ được bảo mật và không tiết lộ Thông tin cá nhân của quý khách

- Sử dụng thông tin cá nhân: Trong trường hợp cần thiết,chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Khách hàng trên hệ thống để liên hệ như gọi điện, gửi mail, thư cảm ơn…

Chia sẻ thông tin cá nhân: chúng tôi cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của Khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật, trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật,...