Nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật đẳng cấp thế giới

Grundfos là nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật đẳng cấp thế giới, từ đặc tính kỹ thuật và thiết kế đến vận hành, lắp đặt bao gồm cả bảo trì, sửa chữa, tối ưu hóa và thay thế phụ kiện, xây dựng sự hài lòng và mối quan hệ khách hàng lâu dài.

Chúng tôi luôn ở bên bạn - 24/7 với sự hiện diện trên toàn cầu
Dịch vụ Grundfos đảm bảo hỗ trợ khách hàng không chỉ kiến ​​thức sản phẩm và ứng dụng và kỹ thuật viên được đào tạo, nhưng cũng sẵn sàng hỗ trợ 24/7. Với các trung tâm dịch vụ của Grundfos tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới, bổ sung hơn 600 ủy quyền của Grundfos Dịch vụ Đối tác, chúng tôi có mặt trên toàn cầu. Điều này đảm bảo kiến ​​thức và 24 giờ của mỗi quốc gia có thể liên hệ khẩn cấp và có nhân viên phục vụ trên toàn cầu. 

Là một khách hàng của Grundfos, bạn tận hưởng dịch vụ nhanh chóng và đáng tin cậy bất cứ nơi nào trên toàn cầu. Bạn có thể liên hệ khẩn cấp cho nhân viên làm việc trực tiếp hay chỉ đơn giản là liên hệ với các công ty của Grundfos trên toàn quốc.

Là một khách hàng Grundfos hoặc đối tác, bạn có thể truy cập đến hơn 4.000 bộ dụng cụ khác nhau phục vụ và hướng dẫn dịch vụ có liên quan thông qua WebCAPS thông tin dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

Phụ tùng vận chuyển 24/7
Grundfos có một hệ thống hậu cần mạnh mẽ và hỗ trợ các dịch vụ phụ tùng của chúng tôi với một hiệu quả, thiết lập toàn cầu để đảm bảo thông suốt, đáp ứng nhanh chóng và giao hàng. Nếu cần thiết, Grundfos cung cấp dịch vụ giao hàng 24/7 giờ, nơi chúng tôi có thể chuyển hàng phụ tùng từ kho của chúng tôi trên toàn thế giới trong vòng 24 giờ sau khi nhận đặt hàng của Quý Công Ty.