Quy định và hình thức thanh toán

Thông tin tài khoản:

Công ty TNHH Kỹ Thuật 3S

Số tài khoản: 214473269

Ngân hàng Á Châu – Phòng Giao Dịch Văn Thánh

Có 02 hình thức thanh toán: Thanh toán trước hoặc thanh toán ngay khi nhận hàng.

Hình thức 1: Thanh toán trước

-         Bước 1: Khách hàng đặt hàng;
-         Bước 2: Khách hàng thanh toán trước;
-         Bước 3: Khách hàng xác nhận đã thanh toán;
-         Bước 4: Công ty nhận tiền, thông báo và chuyển hàng;
-         Bước 5: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng;
HÌnh thức 2: Thanh toán ngay khi nhận hàng
-         Bước 1: Khách hàng đặt hàng;
-         Bước 2: Khách hàng xác thực đơn hàng (fax, tin nhắn, email);
-         Bước 3: Công ty xác nhận thông tin khách hàng;
-         Bước 4: Công ty chuyển hàng;
-         Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán.